Första kapitel-analys

Lyckas du fånga läsaren på kroken med ditt första kapitel? Eller saknas det något som gör att läsaren bestämmer sig för att lägga boken åt sidan? Det första kapitlet kan också vara avgörande för ett förlags beslut om att ge ut din bok.

Här tittar jag på om det finns en stark öppning som inbjuder till vidare läsning. Vidare ser jag även på gestaltningen, miljön, hur karaktären, eller karaktärerna, presenteras, och hur den första konflikten ter sig.

Därefter går jag igenom kapitlet en gång till och skriver konstruktiva förslag på eventuella utvecklingsbehov. Jag skriver ett lättförståeligt och konstruktivt utlåtande på 2-4 sidor. I detta framhäver jag också styrkorna. Jag skickar både utlåtandet och första kapitlet med kommentarer till dig.

I den här tjänsten ingår inte korrekturläsning, men kan beställas separat.

Kostnad

Du kan ställa frågor till mig via e-post inom inom en månad från det att du har fått din analys skickad till dig.

Väljer du att anlita mig som manusutvecklande lektör för ett manus därefter får du 10% rabatt.

När du skickar ditt första kapitel till mig är det till fördel om du använder dig av MS Office Word, teckensnitt Times New Roman, teckenstorlek 12 och 1,5 radavstånd.

I normalfallet får du din analys inom två veckor.

Kontakta mig för en offert