Första kapitel-analys

Lyckas du fånga läsaren på kroken med ditt första kapitel? Eller saknas det något som gör att läsaren bestämmer sig för att lägga boken åt sidan? Det första kapitlet kan också vara avgörande för ett förlags beslut om att ge ut din bok.

Här tittar jag på om det finns en stark öppning som inbjuder till vidare läsning. Vidare ser jag även på gestaltningen, miljön, hur karaktären, eller karaktärerna, presenteras, och hur den första konflikten ter sig.

Därefter går jag igenom kapitlet en gång till och skriver konstruktiva förslag på eventuella utvecklingsbehov. Jag skriver ett lättförståeligt och konstruktivt utlåtande på 2-4 sidor. I detta framhäver jag också styrkorna. Jag skickar både utlåtandet och första kapitlet med kommentarer till dig.

I den här tjänsten ingår inte korrekturläsning, men kan beställas separat.

Kostnad

Om du önskar ytterligare konsultationssamtal är priset för dessa 695 kronor för 60 minuter inklusive moms. Minimum debitering 30 minuter.

Du kan ställa frågor till mig via e-post inom inom tre månader från det att du har fått din analys skickad till dig.

Väljer du att anlita mig som manusutvecklande lektör därefter får du 15% rabatt för ett helt manus.

När du skickar ditt första kapitel till mig är det till fördel om du använder dig av MS Office Word, teckensnitt Times New Roman, teckenstorlek 12 och 1,5 radavstånd.

I normalfallet får du din analys inom två veckor.

Anlitar du mig som manusutvecklande lektör för hela manuset inom sex månader får du 10% rabatt.

Kontakta mig för en offert