Testa mig som manusutvecklande lektör!

Vill du testa mig som manusutvecklande lektör för att få en känsla för mig och mitt arbete? Då kan du anlita mig för enbart några kapitel.

Då tittar jag på gestaltning, dialoger, karaktärer, perspektiv, språk samt miljö och sceneri. Jag skriver kommentarer i marginalen där det eventuellt finns utvecklingsbehov. Självklart framhäver jag också styrkorna. 

Därefter skriver jag ett utlåtande på 2-5 sidor med utvecklingsförslag och även här betonar jag styrkorna i texten. Jag skickar utlåtandet och kapitlen med kommentarer till dig.

Tjänsten gäller max 3 000 ord. 

Korrekturläsning ingår inte, men kan beställas separat.

Kostnad:

Du kan ställa frågor till mig via e-post inom en månad från det att du har fått ditt utlåtande från mig.

Väljer du att anlita mig som manusutvecklande lektör därefter får du 10% rabatt för ett helt manus.

När du skickar dina kapitel till mig är det till fördel om du använder dig av MS Office Word, teckensnitt Times New Roman, teckenstorlek 12 och 1,5 radavstånd.

Kontakta mig för en offert