Policy

Cookies

Webbplatsen malinliedberg.se använder cookies med syftet att göra det enkelt för dig som besökare samt att förbättra din upplevelse när du använder den här webbplatsen.

En cookie är en liten textbaserad datafil och när du besöker malinliedberg.se lagras cookies i webbläsaren på den enhet du använder dig av. Det kan vara en dator, surfplatta eller mobiltelefon.

Det är inte nödvändigt för dig att acceptera cookies, men det kan hända att din upplevelse inte blir lika bra.

Accepterar du genom att klicka okej godkänner du att den här webbplatsen registrerar cookies och viss information om dig samt den enhet du använder.

Integritet

Ansvarig för dina personuppgifter som samlas in via den här webbplatsen är Malin Liedberg, Bengt Augusta väg 16, 311 54 Glommen.

Du ska känna dig trygg när du lämnar ut dina personuppgifter och ditt material. Jag följer lagen om GDPR.

Dina personuppgifter samlas in för att underlätta samarbetet mellan mina kunder och mig. Uppgifterna används enligt följande: när jag upprättar avtal och fakturerar mina kunder, vid e-postkorrespondens, under ett samarbete med mig, när du kontaktar mig via formuläret på den här webbplatsen och får svar tillbaka samt när du deltar i lotterier.

Om du i något fall har givit ett samtycke när du använder den här webbplatsen, har du alltid rätt att ta tillbaka samtycket. Vänligen inkom med skriftlig begäran om du önskar göra detta. Bekräftelse på att du har tagit tillbaka ditt samtycke skickas till dig med rekommenderat brev.

Du har rätt att när som helst begära ut ett registerutdrag med dina personuppgifter. Detta för att du ska kunna kontrollera vilka av dina personuppgifter som finns registrerade hos mig. Vänligen inkom med skriftlig begäran om du önskar få ett registerutdrag. Uppgifterna skickas till dig med rekommenderat brev.

Jag sparar dina personuppgifter i sex månader efter avslutat samarbete. Orsaken till detta är till exempel att du kan behöva återkomma med frågor angående det arbete jag har utfört. Efter sex månader raderas dina uppgifter från mina register. Vill du att de raderas tidigare, ber jag dig att skriftligen inkomma med en begäran. Om du vill påbörja ett nytt samarbete med mig vid ett senare tillfälle, registrerar jag dina personuppgifter igen och raderar dem efter sex månader.

Dina personuppgifter delges inte tredje part om inte detta krävs enligt lag, till exempel enligt bokföringslagen.

Om dina personuppgifter inte är korrekta, är missvisande eller bristfälliga är jag skyldig att korrigera dem enligt dina önskemål.

I det fall du har klagomål på hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten. Kontakt: telefon +46 8 657 6100 och e-post imy@imy.se.

Vid behov kan dina uppgifter komma att överföras till ett land utanför EU. Jag meddelar dig om detta skulle bli aktuellt. Om du inte vill att  dina uppgifter förs över till ett land utanför EU, kommer detta inte heller att ske. 

Om du har frågor om min integritetspolicy vänligen kontakta mig via formuläret i Kontakt.

Avtal

Ett avtal upprättas alltid innan ett samarbete mellan kunden och mig inleds. Avtalet signeras av båda parterna. Om kunden har frågor eller synpunkter på avtalet har den rätt att inkomma med dessa innan avtalet skrivs under.

Samtliga villkor framkommer i avtalet och detta avtal styr villkoren mellan parterna.

Betalningsvillkor

Faktura sänds till kunden inom fem dagar efter utfört uppdrag.

Betalningsvillkor är 20 dagar netto efter fakturadatum.

Vid betalning efter förfallodagen debiteras ränta med 12%.

 

Malin Liedberg Manusutvecklande Lektör är registrerad för F-skatt och moms